Video Hero Poster

Mer än ett givande jobb

Kontakta oss

Abcur AB är ADVANZ PHARMAs nordiska division. Vi utvecklar, registrerar och marknadsför receptbelagda nischläkemedel inom nordens viktigaste terapeutiska indikationer, såsom intensivvård och smärtbehandling

Produkterna tillverkas av certifierade tillverkare i enlighet med Good Manufacturing Practice (GMP), europeisk lagstiftning och europeiska miljöstandarder, för att garantera en högkvalitativ produkt.

Vi jobbar kontinuerligt för att utöka vår produktportfölj inom nya och befintliga terapeutiska områden.

Image for Partnerskap

Partnerskap —

Vi anstränger oss för att förstå alla våra partners behov och speciella omständigheter. Genom att skapa nära relationer kan vi förutse och anpassa oss till specifika förändringar för att alltid hålla en hög standard.
Vi använder oss av en affärsmodell med kommersiellt fokus genom ett globalt nätverk av samarbetspartner som omfattar allt från inköp av aktiva ingredienser och material till våra logistikpartner och slutkunder i över 90 länder. Vi strävar efter att utveckla vår portfölj för att bättre möta patienternas behov, med en effektiv och hållbar leverans av högkvalitativa läkemedel.

Vi bryr oss —

ADVANZ PHARMA tar sitt miljö-, sociala- och ägarstyrningsansvar (ESG) på högsta allvar. Vi har sponsrat ett antal välgörenhetsorganisationer under många år och har ett aktivt miljöprogram.
Vi är ett av de fyra företag som var nominerade till Global Generics and Biosimilars Awards i oktober 2015 för vårt CSR-initiativ. 2015 tilldelades vi Gold Standard av Investors in People och i januari 2016 blev vi det första läkemedelsföretaget i världen som uppnått en British Standards BS 10500-ackreditering för våra omfattande system för efterlevnadskontroll. 2017 ackrediterades vi igen med BS 10500 2017 och i november 2018 blev vi det första läkemedelsföretaget i världen som uppnått en British Standards BS 10500-ackreditering för våra omfattande system för efterlevnadskontroll.
Image for Medarbetare & företagskultur

Medarbetare & företagskultur —

Som en Gold Standard-ackrediterad ”Investor in People”-arbetsgivare anser ADVANZ PHARMA att det är viktigt att erbjuda sina medarbetare möjligheter att utvecklas och uppnå sin högsta potential.
Vi har också etablerat oss själva som ett Institute of Leadership Management (ILM) Development Centre, vilket ger våra medarbetare möjlighet att arbeta sig till att bli ackrediterade enligt yrkes- och branschstandardkvalifikationer Vi tror att det passar bra in med vårt åtagande att utbilda och utveckla anställda på alla nivåer och främja verklig meritokrati. Genom denna insats, strävar vi efter att erbjuda meningsfulla och tillfredsställande jobbmöjligheter och berikande karriärer.