Video Hero Poster

Mer än ett givande jobb

Kontakta oss

Abcur AB är ADVANZ PHARMAs nordiska division. Vi utvecklar, registrerar och marknadsför receptbelagda nischläkemedel inom nordens viktigaste terapeutiska indikationer, såsom intensivvård och smärtbehandling

Produkterna tillverkas av certifierade tillverkare i enlighet med Good Manufacturing Practice (GMP), europeisk lagstiftning och europeiska miljöstandarder, för att garantera en högkvalitativ produkt.

Vi jobbar kontinuerligt för att utöka vår produktportfölj inom nya och befintliga terapeutiska områden.

Partnerskap —

Vi anstränger oss för att förstå alla våra partners behov och speciella omständigheter. Genom att skapa nära relationer kan vi förutse och anpassa oss till specifika förändringar för att alltid hålla en hög standard.

Vi använder oss av en affärsmodell med kommersiellt fokus genom ett globalt nätverk av samarbetspartner som omfattar allt från inköp av aktiva ingredienser och material till våra logistikpartner och slutkunder i över 90 länder. Vi strävar efter att utveckla vår portfölj för att bättre möta patienternas behov, med en effektiv och hållbar leverans av högkvalitativa läkemedel.

Vi bryr oss —

ADVANZ PHARMA tar sitt miljö-, sociala- och ägarstyrningsansvar (ESG) på högsta allvar. Vi har sponsrat ett antal välgörenhetsorganisationer under många år och har ett aktivt miljöprogram.

Bidra till ljusare framtid —

Vi stöder SOS Children’s Villages UK (SOS Barnbyar i Storbritannien), som är en del av världens största välgörenhetsorganisation som skyddar barn som förlorat sin/a vårdnadshavare. Vi stöder också Snehasadan, en välgörenhetsorganisation som erbjuder stöd, ett hem och en framtid för hemlösa barn. Nyligen har vi samlat in pengar åt dem för renovera ett barnhem nära vårt kontor i Mumbai.

Medarbetare & företagskultur —

Som en Gold Standard-ackrediterad ”Investor in People”-arbetsgivare anser ADVANZ PHARMA att det är viktigt att erbjuda sina medarbetare möjligheter att utvecklas och uppnå sin högsta potential.

Minskad miljöpåverkan —

Vi jobbar aktiv för att skapa ett mer miljövänligt kontorsutrymme genom återvinnings- och energieffektivitetsprogram. Vi delar även kunskap över hela organisationen så att våra medarbetare kan förbättra sina hållbarhetsbeteenden både på jobbet och i sina hem.