Utöver förväntan

Kontakta oss

Abcur AB är den nordiska divisionen av Advanz Pharma. Vi fokuserar på utveckling, registrering och marknadsföring av ett brett sortiment av nischläkemedel inom de nordiska marknaderna. Viktiga terapiområden inkluderar intensivvård, smärtlindring, oftalmologi, endokrinologi och anestesi.

Våra produkter tillverkas i enlighet med God tillverkningssed (GMP) och europeisk lagstiftning av certifierade tillverkare, såväl som i enlighet med EU:s miljölagstiftning för att säkerställa leveransen av högkvalitativa produkter. Vi strävar kontinuerligt efter att expandera vår produktportfölj inom befintliga terapeutiska områden men också där vi ser möjligheter inom nya områden.

Vad Vi Gör

Ansvar


Kontaktdetaljer