Informasjonskilder

Läkemedelsindustriföreningen – www.lif.se

Pub med – www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

FASS – www.fass.se

Läkemedelsverket – www.lv.se

Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket – www.tlv.se

World Health Organization – www.who.int

European Medicines Agency – www.emea.europa.eu

Kliniska prövningar – www.clinicaltrialsregister.eu