Utover oppfyllelse

Kontakt oss

Abcur AB er nordisk avdeling for Advanz Pharma. Vårt fokus er på utvikling, registrering og markedsføring av mange nisjeresepter innenfor Nordens viktige terapeutiske indikasjoner, blant annet intensiv pleie, smertebehandling, oftalmologi, endokrinologi og anestesi.

Våre produkter er produsert i henhold til GMP (Good Manufacturing Practice [god produksjonsteknikk]) og europeisk regelverk for sertifiserte produsenter, i tillegg til samsvar med europeiske miljøkrav for å sikre levering av kvalitetsprodukter.

Vi søker stadig å utvide vår produktportefølje innenfor nåværende terapeutiske områder, men også hvor vi ser muligheter på nye områder.

Hva vi gjør

Ansvar


Kontakt