Information Sources

Läkemedelsindustriföreningen - www.lif.se

Pub med - www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

FASS - www.fass.se

Läkemedelsverket - www.lv.se

Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket - www.tlv.se

World Health Organization - www.who.int

European Medicines Agency - www.emea.europa.eu

Kliniska prövningar - www.clinicaltrialsregister.eu