Tietolähteet

Läkemedelsindustriföreningen ‒ www.lif.se

PubMed ‒ www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

FASS ‒ www.fass.se

Läkemedelsverket ‒ www.lv.se

Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket ‒ www.tlv.se

Maailman terveysjärjestö (World Health Organization) ‒ www.who.int

Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency) ‒ www.emea.europa.eu

Kliniska prövningar ‒ www.clinicaltrialsregister.eu